Blog

Aktuelles über unsere Arbeit

(Dies ist der aktuelle Facebook-Feed. Nachrichten in laotisch richten sich an die Leserinnen und Leser in Laos. Sie können hier nicht mit uns interagieren.)

Reading-Elephant-Laos

Working to improve literacy skills among Lao children in remote villages
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos1 Woche her
ເທື່ອທຳອິດຂອງທີມງານ "ຊ້າງລາວຮັກອ່ານ" ທີ່ໄດ້ມາສ້າງກິດຈະກຳ, ບໍລິຈາກປື້ມແລະອຸປະການຮຽນແລະກິລາໃຫ້ນັກຮຽນຢູ່ ນ.ຄ ວຽງຈັນ +++ Reading Elephant Laos held his first Book festival today in a village in Vientiane Capital province
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos hat Little Free Librarys Foto geteilt.2 Wochen her
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos hat Green Vientianes Video geteilt.3 Wochen her
# ເປັນສ່ວນຮ່ວມຮັກສາຄວາມສະອາດແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເຮົາເປັນສີຂຽວ ໃນວັນເສົາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ! ວັນທີ 15 ເດືອນກັນຍາແມ່ນວັນອະນາໄມໂລກ! ຢ່າລໍຖ້າໃຜມາຊ່ອຍອີກເລີຍ! ກະໂຕເຈົ້າເອງກໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຈົ້າເຊັ່ນກັນ. ຈົ່ງເຊີນຊວນເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງຂອງເຈົ້າພາກັນອະນາໄມ້ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງພວກເຈົ້າໃນວັນເສົານີ້ ແລະ ທຸກໆມື້້.

Take your part and keep Lao clean and green!! On next Saturday, Sep. 15 is World Clean Up Day! Don‘t wait for authorities or Buddha! You alone are responsable for your environment. Look around your house and ask your neighbors to join! Let‘s clean up Lao on Saturday and every day!
Reading-Elephant-Laos
Green Vientiane
ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ຂີ້ເຫຍື້ອພຽງຊິ້ນດຽວທີ່ທ່ານຖິ້ມໄປ ມາອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງຂີ້ເຫຍື້ອລົ້ນໂລກໄດ້ #WorldCleanupDay2018
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos4 Wochen her
ຂໍເປັນໂຕແທນນ້ອງນ້ອຍນັກຮຽນຂອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອຂໍຂອບໃຈຮ້ານຂາຍປື້ມD-Books (ປື້ມໃນຝັນຕອບໂຈດທຸກດ້ານຂອງຊິວິດ) ທີໄດ້ບໍລິຈາກປື້ມໃຫ້ໂຄງການຊ້າງລາວຮັກອ່ານ (Reading Elephant Laos). ເຖິງຈະເປັນຈຳນວນບໍ່ຫລາຍແຕ່ກໍ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມສຸກ, ຄວາມເພີດເພີນແລະຄວາມຮູ້ໃຫ້ນ້ອງໆຫລາຍໆຮ້ອຍຄົນໃນເມືອງຫວຍຊາຍ.
Reading Elephant Laos thanks D-Book for donating some lovely books to our reading room in Huayxai district, Bokeo.
Reading-Elephant-Laos
Reading-Elephant-Laos hat 4 neue Fotos hinzugefügt.1 Monat her
ກິດຈະກຳຮຽນຮູ້ຮອບດ້ານທີ່ຫ້ອງອ່ານຊ້າງລາວຮັກອ່ານ ທຸກໆວັນເສົາ ເວລາ9:00-15:30
ຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ 02059515550